SPRÁVNE ZAZIMOVANIE BAZÉNA

Čo sa týka zazimovania odporúčame vám zrealizovať nasledujúce kroky:

 • Stiahnuť hladinu vody v bazéne pod výšku hladiny označenu ako svetlá
 • Do bazéna naliať kvapalinu na zazimovanie
 • Vypustiť z potrubia k tryskám vodu a potrubie vyfúknuť vzduchom
 • Vypustiť vodu zo systému
 • Vybrať sondy a dať ich do destilovanej vody
 • Vypustiť vodu z pieskového filtra
 • Všetky demontovateľné technologické zariadenia a riadiace jednotky zazimovať do teplej miestnosti
 • Dať do bazéna aspoň 6 PVC fliaš naplnených do polovice pieskom, aby vo vode plávali

Viac informácií, rád a prípravkov nájdete v aktuálnej ponuke nášho eshopu na http://www.bazenovachemia-biopreparaty.eu/bazenova-chemia

ĎAKUJEME ÚČASTNÍKOM AJ ORGANIZÁTOROM ZA VYDARENÉ PREZENTAČNÉ DNI 2016 V KOŠICIACH A POPRADE

P1040373 - kópiaV dňoch 22.9. v Košiciach a 23.9. v Poprade zástupcovia firmy Ekoservis Slovensko sro prezentovali našu firmu a produkty  na seminári v rámci prezentačných dní: Vodovody, kanalizácie a čističky odpadových vôd na tému „Vyčistená odpadová voda, produkt pre ľudstvo“. V našej  prezentácii sme hovorili o výrobnom programe a službách a predstavili membránový dosadzovák – novú technológiu v čistení odpadových vôd. Produktom je vyčistená odpadová voda na ďalšie využitie  pre obyvateľstvo, v priemysle a poľnohospodárstve. Predstavili sme našu výskumnú a vývojovú činnosť a  skúsenosti  pri zavádzaní do  praxe. Prezentačných dní sa zúčastnilo viac ako 150 poslucháčov z radov projektantov, odborníkov z oblasti vodného hospodárstva a starostov obcí. Odozva na našu prednášku bola veľmi dobrá a my sa tešíme na ďalší ročník, aby sme mohli prezentovať ďalšie naše úspechy v oblasti technológie čistenia odpadových vôd. Prezentačné dni organizovala spoločnosť ASICE s.r.o. Prešov.

 

Ďakujeme všetkým účastníkom za pozornosť, aktívny prístup, všetky podnetné pripomienky a hodnotenia, pomáhajú nám našu prácu zlepšovať. Bude nám potešením sa s vami opäť stretnúť.

NAŠA FIRMA A JEDEN ŽIVOTNÝ PRÍBEH

Prnas-pribeh---bannerečo si prečítať tento článok? Mám 75 rokov, stále pracujem, riadim vlastnú firmu s 50 zamestnancami. Chodím lyžovať, na bicykel aj do fitness.

Ako to začalo? Vo februári 2007 som bol na lyžovačke v Taliansku s pracovníkmi firmy i rodinou. Počas pobytu začali bolesti na ľavej strane hrudníka pod kľúčnou kosťou. Ale len vtedy, keď som ležal. Prišiel som domov a začal som to riešiť. Návšteva lekárov, preventívna prehliadka vo vojenskej nemocnici, pobyt v nemocnici, kardiovaskulárne vyšetrenie srdca v Košiciach. Po 8 mesiacoch zisťovania príčiny, som na odporúčanie kardiológa navštívil onkológa v Poprade. Diagnóza: Folikulárny lymfóm gradient III – IV po celom tele, krku, pod pazuchami, v slabinách i podbrušku. Bol to pre mňa zlom v mojom duševnom i fyzickom živote. Zmobilizoval som všetky sily a zmenil svoje osobné priority. Keď som práci venoval 16 a viac hodín, sebe a rodine zbytok času dňa, tak som to radikálne zmenil. Stal som sa ochrancom svojho tela. Usporiadal som si duševný život, požiadal som o odpustenie a odpustil.

Čítaj viac

PREČO SLOGAN: ČISTÁ VODA PRE ĽUDSTVO?

Čistá voda pre ľudstvobaner_uprava-2MW
Prečo tento slogan?
Tento slogan našej spoločnosti vychádza z činnosti, ktorú vykonávame a vyšiel z prieskumu trhu vykonaného v r. 2016. EKOSERVIS SLOVENSKO je technologická firma v čistení odpadových vôd, ktorá si uvedomuje dôležitosť a potrebu vody v prírode a pre život. Voda v moriach a oceánoch sa nachádza v množstve 97,3 %, na pevnine ako kontinentálna 2,6 %, v ľudskom tele v množstve 73 %. Na zemeguli v súčasnosti žije 7,3 mld. obyvateľov a do konca tohto storočia bude nás viac ako 11,2 mld. Vykonávanou ľudskou činnosťou dochádza k znečisťovaniu nielen prírody, ovzdušia, ale hlavne vody.
Vodou odtekajú nevytriedené odpady, ale i všetky „splachy“ civilizácie. Do morí sa dostávajú organické a neorganické látky, rôzne baktérie, víry a ďalšie znečistenie, ktoré sa tam akumuluje.
Príroda má síce svoju samočistiacu a regeneračnú schopnosť, ale to nestačí. Civilizácia

Čítaj viac

REKONŠTRUKCIA ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD, JAMNÍK

Jamník Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd Jamník

V júni 2016 realizovala spol. EKOSERVIS SLOVENSKO, www.ekoservis.sk rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd – intenzifikácia dvoch biologických jednotiek čistiarne odpadových vôd a hrubého prečistenia. Zamerali sme sa na zlepšenie biologického procesu čistenia s možnosťou jeho hydraulického preťaženia. Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd pozostávala z vybudovania hrubého prečistenia, rekonštrukcie rozdeľovacích objektov, výmeny prevzdušňovacieho systému s dodávkou nových dúchadiel, opravy a utesnenia betónových nádrží, opravy objektov, rekonštrukcie kalového hospodárstva, úpravy kalojemu, výmeny rozvodných potrubí.
Čítaj viac

HRUBÉ PREDČISTENIE

Prečo práve strojne stierané hrablice na hrubom predčistení?

Hrubé predčistenie má za úlohu zachytiť a vybrať z odpadovej vody všetko znečistenie, ktoré nemá charakter odpadovej vody. Na kanalizáciu sú napojení obyvatelia, producenti, ktorí majú predstavu, že kanalizácia je miesto, kde je možné sa zbaviť všetkého, čo v domácnosti vyprodukujú (šupky, zelenina, ovocie, organický odpad, ako aj plienky, vložky, igelitové sáčky, príp. uhynuté zvieratá). Keď sa odpadová s týmito nečistotami dostane na ČOV a natečie nám do procesu čistenia, vzniknú väčšie alebo menšie technické problémy (upchávanie čerpadiel, zanášanie nádrží, potrubí, armatúr) a vtedy sa biologický proces stáva nefunkčný.

Čítaj viac

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V POĽSKU

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V POĽSKU

V dňoch 6. a 7. marca sa konala v Poľsku neďaleko Nowého Sanczu  II. Medzinárodná konferencia zameraná na nové technológie čistenia odpadových vôd pomocou membránovej technológie. Hlavným organizátorom bola firma Schwander Polska a zúčastnili sa jej odborníci z Poľska, Slovenska, Dánska a Nemecka.

Zástupcovia Ekoservis Slovensko  vystúpili v  hlavnom bloku, kde sa podelili o skúsenosti, ktoré majú s týmto technologickým systémom.

Riaditeľ spoločnosti Ing. Werner Frank  mal prednášku na tému – „Technológia čistenia odpadových vôd pomocou membrán“. Vo svojom vystúpení podrobne zhrnul vývoj systémov čistenia odpadových vôd  od 50 rokov minulého storočia až po súčasnosť.  Prezentoval výsledky z polygónu ČOV vo Veľkom Slavkove, kde je inštalovaný systém membránovej filtrácie.

Čítaj viac

EKOLOGICKÉ RIEŠENIE PRE VAŠE ODPADOVÉ VODY

DOMOVÁ ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD – EKOLOGICKÉ RIEŠENIE PRE VAŠE ODPADOVÉ VODY

Slovensko vo vzťahu k jej obyvateľom a EU, sa zaviazalo v r. 2011….smernicou 91/271/EHS, a následne zák.č. 264/2004 Z.z., že v obciach väčších ako 2000 obyvateľov do 31.12.2015 odkanalizuje a zabezpečí čistenie odpadových vôd pomocou čistiarni.
Na Slovensku sa však nachádza približne 2600 obcí s počtom obyvateľov menej ako 2000 obyvateľov, v ktorých žije približne tretina obyvateľstva, kde sa tento problém rôzne rieši, avšak jeho výsledok pre nedostatok finančných prostriedkov vyriešený tak skoro nebude. Bolo vydaných niekoľko opatrení MŽP, ale stále chýba pre komplexnosť riešenia dvadsať miliard euro.

Čítaj viac

EKOSERVIS SLOVENSKO

Ekoservis Slovensko s.r.o. ponúka širokú škálu produktov pre čistenie odpadových vôd, ktoré sú zoradené do typových rád od najmenších po najväčšie a ktorými dokáže riešiť požiadavky a uspokojiť každého zákazníka. Ekoservis Slovensko sro ponúka riešenia domových čistiarní, kontajnerových čistiarní, obecných a veľkých čistiarní, odlučovačov ropných látok, lapačov tukov a rôzne šachtové systémy. Vo svojej komplexnosti zabezpečuje tiež projekciu a technologickú činnosť, kde okrem technologických návrhov vykonáva prevádzkovanie, technologický a technický servis. To všetko poskytuje pod jednou strechou od technologického návrhu, projekciu, výrobu, distribúciu, montáž, uvedenie do prevádzky, prevádzkovú a servisnú činnosť a poradenstvo. Vytvorenou spätnou väzbou všetky informácie a poznatky zozbiera, zhromažďuje a potom využíva na zdokonaľovanie svojej práce, na ďalšiu realizáciu za účelom zlepšenia výsledného produktu.

Na Slovensku aj v celej Európe investori nemajú finančný kapitál, chýbajú zákazky. Konkurencia je veľká a ostrá a každý hľadá akúkoľvek zákazku, aby mohol čo najlepšie prežiť. Konkurencia nás zoceľuje, preto neustále prichádzame na trh s novými produktami a technológiami, pracujeme na nových a lepších riešeniach. Len minulý rok sme prišli na trh s troma novými produktami, ktoré sme zaradili do technologických celkov. Ide o membránovú filtráciu, separačnú čerpaciu stanicu a lamelový dehydrátor. Podieľame sa na ich vývoji, overujeme ich vo vlastnej prevádzke, na testovacom polygóne, ktorý máme na čistiarni odpadových vôd vo Veľkom Slavkove. Každý náš nový výrobok, každú zmenu, alebo zlepšenie už existujúcich výrobkov, hodnotíme a skúšame najprv pod vlastnou strechou, aby sme si boli istí, že u zákazníka to bude fungovať bezchybne.

Ekoservis Slovensko sro pôsobí vo svojom regióne dlhodobo, rieši potreby investorov a požiadavky stálych aj nových zákazníkov komplexne. Svoje služby poskytuje pre Súkromný sektor, teda jednotlivcov, staviteľov a majiteľov domov, pre Komunálny sektor, teda mestá, obce a vodárenské spoločnosti a Priemysel, teda výrobné firmy a závody.

Je spoľahlivým partnerom pre každého, kto chce stavať, opravovať, intenzifikovať alebo rekonštruovať čistiareň odpadových vôd. Pre toho kto chce riešiť problémy s odpadovou, úžitkovou, alebo pitnou vodou. Voda sa dá piť, znečistiť a opäť vyčistiť. Môže riediť kyseliny, zásady i lieky… Môže sa skladovať, ohriať, ochladiť, odpariť… Voda má svoju pamäť, keď preteká prostredím sa obohacuje o pozitívne i negatívne vlastnosti. Preto vytvárajú rieky meandre – zákruty, ktoré sú prirodzenými smermi prírody, cez ktoré voda dostáva informácie a je do nej vháňaný život. Nebyť vody nebola by existencia na zemi, nebola by tu žiadna tráva, zvieratá, stromy ani my ľudia. Voda má nevyčísliteľnú hodnotu, naše telo má viac ako 75% vody, ani jeden produkt na tejto zemi nemá takú hodnotu, voda je proste fenomenálna a preto je našim poslaním sa o ňu starať.

Ekoservis Slovensko je tu a chce pomáhať čoraz viac ľuďom, organizáciám a firmám, aby im bol vždy poruke, aby im slúžil.

ČOV

Čistiareň odpadových vôd, skrátene COV je technicko-technologické zariadenie, ktoré čistí odpadové vody pritekajúce kanalizačným potrubím. Veľkostná rada COV sa rozdeľuje na: malé domové ČOV, kontajnerové ČOV, obecné a mestské ČOV a nakoniec priemyselné COV pre výrobné závody alebo fabriky. Vo všetkých týchto ČOV prebieha biologický proces čistenia, ktorý spočíva v metabolických procesoch baktérií nachádzajúcich sa v čistiarni, ktoré sú viditeľné vo forme kalových vločiek a ktoré nám zabezpečia jej vyčistenie. Potravu dostávajú v odpadovej vody a kyslík sa im dodáva dúchadlo z ktorého vzduch ide priamo do procesu. Tento proces má svoje zákonitosti a hlavne využíva schopnosti vody po jej znečistení ju opäť očistiť.
Preto musí mať ČOV dostatočný objem, aby sa v nej voda určitý čas zdržala, aby sa dosiahlo jej očistenie. Takto vyčistenú vodu po oddelení baktérií môžeme potom vypúšťať do potoka alebo horninového podložia. Taktiež ju môžeme zachytávať a ďalej využívať na polievanie zelene. Baktérie sa v procese čistenia množia, pričom časť odumiera, čím sa produkuje prebytočný kal. Tento kal je aeróbne stabilizovaný a je možné ho ďalej zhodnocovať ako surovinu do kompostu alebo ho dať zlikvidovať oprávnenej organizácií na likvidáciu odpadu.

Čistička odpadových vôd


Čistiareň odpadových vôd slengovo nazývaná aj čistička odpadových vôd rieši problémy s odpadovými vodami a to od jedného rodinného domu až po celu obec, prípadne mesto. Veľkosť čističky odpadových vôd sa navrhuje podľa množstva odpadových vôd na prítoku a podľa počtu pripojených obyvateľov. To znamená, že domová čistička čistí pritekajúce odpadové vody z jedného rodinného domu pre 2 až 6 osôb, zatiaľ čo mestská ČOV čistí odpadové vody pre 10 000 obyvateľov. V obidvoch prípadoch musí byť kvalita vyčistenej vody na odtoku v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami.

Čistiareň odpadových vôd


Čistiareň odpadových vôd čistí odpadové vody od jedného rodinného domu až po celu obec, prípadne mesto.
Veľkosť čistiarne odpadových vôd sa navrhuje podľa množstva odpadových vôd na prítoku a podľa počtu pripojených obyvateľov. To znamená, že domová čistiareň čistí pritekajúce odpadové vody z jedného rodinného domu pre 2 až 6 osôb, zatiaľ čo mestská ČOV čistí odpadové vody pre 10 000 obyvateľov. V obidvoch prípadoch musí byť kvalita vyčistenej vody na odtoku v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami.

Plastové žumpy

Plastové žumpy sú nádrže určitého objemu bez odtoku, v ktorých sa zachytávajú všetky odpadové vody vyprodukované v domácnosti. Bežná kapacita žumpy je navrhovaná na 30 dní, to znamená 10 až 15 m3 pre štvorčlennú domácnosť. Po jej naplnení, t.j. každý mesiac je potrebné ju vyviezť fekálnym vozidlom.
Vyrábame plastové žumpy od objemu 2 m3 až po 18 m3 v kruhovom prevedení. Ich vyhotovenie je závislé od veľkosti a podmienok uloženia – ako je výška spodnej vody, typ podložia, zaťaženie a pod. Plastové žumpy sú vybavené potrubím s koncovkou pre napojenia hadice fekálneho vozidla. Plastové žumpy sa používajú na akumuláciu odpadových vôd všade tam, kde nie je zabezpečené čistenie odpadových vôd.

Žumpa


Žumpa je vynikajúcim dočasným riešením pre domy, kde nie je vybudovaná čistiareň odpadových vôd. Žumpa je nádrž, kde sa zachytávajú odpadové vody z domácnosti. Podľa veľkosti žumpy, každý mesiac alebo podľa potreby je nutné obsah žumpy odčerpať a vyviesť fekálnym vozidlom. Objem žumpy môže byť až 18 m3, ktorý stačí pre štvorčlennú rodinu na zachytenie odpadových vôd na celý mesiac. Navrhnutie žumpy závisí od priestoru umiestnenia, výšky spodnej vody a veľkosti. Žumpa je niekedy jediným riešením pre domácnosti, ale každý mesiac je potrebné ju vyprázdniť a okrem toho je potrebná príjazdová komunikácia. Odpadové vody sa odvážajú na likvidáciu do čistiarne odpadových vôd z úhradu. Ekologické správanie je dôležité pre zachovanie čistého životného prostredia a ochranu podzemných vodných zdrojov.

Septik


Septiky sú zakryté prietokové nádrže umiestnené v zemi, ktoré slúžia na zachytenie a odsedimentovanie znečistenia v odpadových vôd. Septik je rozdelený prepážkami na dve až tri pretekajúce komory. Kal sa tam zhromažďuje a pomocou baktérií rozkladá. Účinnosť čistenia v septiku nedosahuje kvalitatívne ciele odpadových vôd. Pre čistenie odpadových vôd podľa zákona je predpísané dvojstupňové čistenie. Za septikom sa preto zvyčajne buduje biologický filter, kde sa účinnosť čistenia zvyšuje. Je potrebné ho kompletne vymieňať. Septik je pre stavbu náročný, musí byť vodotesný. Po naplnení kalom tento sa musí vyviesť. Náklady na septik presahujú náklady na výstavbu domovej čističky odpadových vôd.

Bazén


Bazén Vám umožní načerpať nové sily. Plávanie ako také je prospešné pre ľudský organizmus. Vaše deti určite ocenia kúpanie v čistej vode. Naša firma má bohaté skúsenosti s predajom, montážou a servisom bazénov. Mať bazén na záhrade je dnes už štandard, ktorý si môžete dopriať aj Vy. Vyrábame rôzne typy bazénov, pre rodinné domy, bazény pre penzióny, bazény pre škôlky na výučbu plávania ako aj bazény s vírivkami pre rekreačné strediská. Investícia do bazénu sa Vám vráti vo forme dobrej zdravotnej kondície a hlavne zábave s deťmi vo Vašej nehnuteľnosti. U nás si môžete vybrať bazén podľa Vašich predstáv. Ponúkame keramické bazény, laminátové bazény, polypropylénové a fóliové bazény pre široké využitie. Bazén môžete využiť pre osobné potešenie, prípadne hotely pre zákazníkov. Nízke prevádzkové náklady Vás určite budú motivovať pre výstavbu bazénu v škole alebo u seba na záhrade, či v hoteli.

Vodomerná šachta


Vodomerná šachta je určená pre obytné domy, chaty alebo iné zariadenia na meranie odberu vody. Nami zhotovená vodomerná šachta má vysokú pevnosť a odolnosť proti mechanickému poškodeniu. Plášť nádrže je vyrobený z prvotriedneho polyetylénu, steny sú vystužené. Vodomerná šachta je ľahká, má jednoduchú manipuláciu, dlhú životnosť a dobrý pomer ceny a kvality. Pri osadzovaní vodomernej šachty sa najprv vykope jama, osadí vodomerná šachta, prepoja vodovodné potrubia a tak zasype. Pri výskyte spodnej vody je potrebné spodok vodomernej šachty obetónovať. Vodomerná šachta má válcový plášť s poklopom.

Nádrž na vodu


Nádrž na vodu je vyrobená z plastu s rôznym objemom. Väčšie nádrže sa ochránia kovovou konštrukciou, ktorá ju chráni pred vonkajším mechanickým poškodením. Je ľahká pri preprave a má vynikajúce manipulačné vlastnosti. Produkt je veľmi z ekologických plastov a preto je veľmi hygienicky. Odoláva poveternostným vplyvom, bludným prúdom a chemikáliám. Využíva sa hlavne vo vodnom hospodárstve, v priemysle, poľnohospodárstve a v domácnostiach.

Odkyslenie organizmu


Odkyslený organizmus je základom dobrého zdravia. Pre odkyslenie organizmu je potrebné zmeniť životosprávu a prijímať iba zasadotvorné potraviny a zásadité výživové doplnky. Najväčší efekt dosiahnete v kombinovaní všetkých vplyvov, a to v zmene stravovacích návykov, prijímaní výživových doplnkov, pití zásaditej vody a očistou orgánov ako sú črevá, žalúdok, pečeň. Vody je potrebné vypiť denne dva litre a viac. Odkyslenie organizmu je návrat do zásaditého prostredia v ľudskom organizme. Úlohou organizmu je plniť metabolické funkcie a ich správne fungovanie. Výsledkom prekysleného ľudského tela je predčasné starnutie, preto je dôležité sa tomu venovať. Minerály prijaté stravou, ale hlavne ako výživové doplnky eliminujú zakyslenie ľudského tela a neutralizujú vnútorné prostredie. Zdravý organizmus je najvzácnejšou hodnotou života. Postarajme sa preto sami o svoje telo.

Lavyl, Lavylites


Lavyl je produkt vibrácií z viac ako 3000 liečivých rastlín, ktoré sa prostredníctvom nanofaktorov prenášajú cez pokožku do nášho tela, kostnej drene a k bunkám a okamžite spustia proces samoliečenia. Lavyl je vo forme spreju, kvapiek a vo forme čípok. Účinok Lavylu nastupuje do 20 minút a čas pôsobenia je 72 hod.


Produkty zn. Lavilites vo forme spreju, kvapiek a čípok sú určené na:

 • Utíšenie bolesti pohybového aparátu a poranení
 • Zastavenie infekcií a zápalov
 • Hojenie a liečenie otvorených rán, popálenín a omrzlín
 • Povrchové kožné poranenia, modriny, štípnutia, otery
 • Bolesti hlavy, migrény, bolesti zubov a dentálnu oblasť
 • Respiračné choroby akútné a chronické

 

Produkty Lavilites majú protizápalové antibakteriálne účinky, napomáhajú regenerovať bunky,  riešia problémy tráviacej sústavy a vnútorných orgánov, pomáhajú pri alergiách a v neposlednom rade účinkujú na zápaly a choroby reprodukčných orgánov, prostaty a ženských orgánov.


Lavyl Lymph pôsobí na zlepšenie činnosti lymfatického okruhu v celom tele.

Solvyl Fullflex čistí organizmus a vynáša odumreté bunky von z tela

Solvyl CC detoxikuje organizmus a odstraňuje ťažké kovy

Lavyl Nose sprej uvoľňuje upchaté horné dýchacie cesty, pomáha pri alergiách a astme.

Allin čipky sa používajú na intenzívnu liečbu vnútorných orgánov.

Matuzalem


Matuzalem je produkt vyrobený z flavonoidov, ktorý napomáha pri odkyslení ľudského organizmus. Flavonoidy zlepšujú rýchlosť pohybu molekúl v ľudskom tele. Matuzalem preventívne a úspešne bojuje proti rakovine. V roku 2009 bol ocenení ako najlepší vynález roka. Matuzalem je silný antioxidant, ktorý ma omladzujúce účinky a eliminuje toxické látky v ľudskom organizme. Matuzalem je vynikajúci produkt, zachytáva voľné radikály, prispieva k zabráneniu mutácii, či tvorbe zápalov, infekciám a zabraňuje vzniku nádorových ochorení. Odstraňuje negatívne vplyvy extrémneho prostredia na náš organizmus. Má veľký vplyv na ochranu buniek, vyrovnáva krvný obraz, reguluje krvný tlak, znižuje cholesterol, chráni DNA. Telu vracia sviežosť duševnú a fyzickú vitalitu, zlepšuje pomäť.

Tepperwein


Tepperwein a jeho produkty zabezpečujú účinné odkyslenie organizmu a dlhodobé zásadité prostredie nášho tela. Produkty sú vyrobené z prírodných produktov. Neutralizujú ľudský organizmus a očistia ho od kyselín. Organizmus sa očisti, keď človek zmení životosprávu a preto stravovanie zohráva veľkú úlohu pri odkyslení organizmu. Dôležitý je aj pohyb na čerstvom vzduch, kde šport sa stáva cestou k pevnému zdraviu. Voda má čarovnú moc. Pokožka má dva metre štvorcové. Cez pitný režim a kúpanie vieme urobiť v krátkom čase pozitívnu zmenu v našom tele. Zasadotvorné látky ako sú produkty Tepperwein, zvyšujú komfort života a prispievajú k dlhovekosti. Zásadité soli Tepperwein sú produktom, ktoré sa rozpúšťajú vo vode a prijímajú vo forme pitného režimu alebo kúpeľa. Majú prospešné účinky pre vytvorenie rovnováhy v ľudskom organizme. Tepperwein je cesta ku zdravému životu a odkysleniu organizmu.