Veľká Mikulášska súťaž už pozná svojich víťazov!

Vo veľkej Mikulášskej súťaži sme dnes spoznali tohoročných víťazov!
Riaditeľ spoločnosti Ing. Werner Frank vyžreboval víťazov Mikulášskej súťaže.
                                                                                                                                                                                                                                                   Výhercovia:
1. cenu, Víkendový pobyt pre 2 osoby vo Vysokých Tatrách, získava: p. Dominik Abrahám

2. cenu, Vital Wasser – výživový doplnok s obsahom minerálov, získava: p. Dominika Radevská

3. cenu, Kozmetický krém Matuzalem, získava p. Veronika Hrončáková

Výhercom srdečne gratulujeme a s vami ostatnými sa čoskoro tešíme na ďalšiu súťaž.

Čítaj viac

Ekoservis Slovensko získal Certifikát udelený Európskou komisiou, inštitúciou manažujúcou Horizon 2020

Certifikát udelený Európskou komisiou, inštitúciou manažujúcou Horizon 2020

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie 2014-2020. Návrh projektu 756287 EKO_EMMF_II

Ekoservis Membranový modularný filtračný systém, fáza II

Predložený v rámci Horizon 2020 SME nástroj, fáza 2 pod H2020-SMEInst-2016-2017 13. októbra 2016 v oblasti posilnenie potenciálu malých podnikov v oblasti boja proti zmene klímy, životného prostredia, efektívnosti zdrojov a surovín predložený EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.,  Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov, Slovensko, nasledujúce hodnotenie je od medzinárodnej skupiny nezávislých odborníkov. Projekt bol úspešný vo vysoko konkurenčnom procese hodnotenia, ako vysoko kvalitný projektový návrh. Tento návrh je doporučený na financovanie z iných zdrojov nakoľko Horizont 2020 dostupné zdroje pre túto konkrétnu výzvu už prerozdelil na základe výberového rebríčku. To znamená, že prešiel všetkými prísnymi kritériami Horizont 2020 posudzovania pre 3 kritéria obstarávania (vysoká úroveň, dopad, kvalita a efektivita realizácie) potrebných pre získanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ Horizont 2020.

Corina Cretu, komisárka pre regionálnu politiku

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inovácie

V Bruseli, 25.11.2016

Viac na: http://www.ekoservis.sk/ekoservis-slovensko-ziskal-certifikat-udeleny-europskou-komisiou-instituciou-manazujucou-horizon-2020/

Veľká Mikulášska súťaž je ukončená, dnes zverejníme víťaza.

Veľká Mikulášska súťaž o víkendové ubytovanie vo Vysokých Tatrách pre dve osoby!

Ekoservis Slovensko s.r.o. vyhlasuje súťaž v súvislosti s uvedením nového produktu membránový doskový dosadzovák na trh. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým záleží na čistom a zdravom životnom prostredí vďaka novým technológiám čistenia odpadových vôd. Do žrebovania zaradíme každého z Vás, kto si pozorne pozrie naše nové video a zodpovie na dve otázky:mikulasska-sutaz-banner4

  1. Aký maskot sprevádza video?
  2. Uveďte slogan nového produktu?

Žrebovanie sa uskutoční dňa 6.12.2016, t. j. v utorok na Mikuláša o 10.00h v sídle spoločnosti Ekoservis Slovensko vo Veľkom Slavkove, Stredná 126. Výhercov Mikulášskej súťaže uverejníme v deň žrebovania na našom facebookovom profile: Ekoservis – oficiálna stránka

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa úspechov v našej súťaži, tím EKOSERVIS Slovensko

NOVINKA – MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM FILTRÁCIE

Vďaka vlastnému unikátnemu riešeniu MEMBRÁNOVÉHO SYSTÉMU filtrácie sme krok pred konkurenciou na trhu technologických systémov čistenia odpadových vôd. Membránový systém filtrácie od Ekoservis Slovensko a jeho výhody si môžete pozrieť v nasledovnej videoprezentácii https://youtu.be/flKj56dbOSo.

Sme krok pred konkurenciou

Sme krok pred konkurenciou, ako líder na trhu technologických systémov čistenia odpadových vôd

SPRÁVNE ZAZIMOVANIE BAZÉNA

Čo sa týka zazimovania odporúčame vám zrealizovať nasledujúce kroky:

  • Stiahnuť hladinu vody v bazéne pod výšku hladiny označenu ako svetlá
  • Do bazéna naliať kvapalinu na zazimovanie
  • Vypustiť z potrubia k tryskám vodu a potrubie vyfúknuť vzduchom
  • Vypustiť vodu zo systému
  • Vybrať sondy a dať ich do destilovanej vody
  • Vypustiť vodu z pieskového filtra
  • Všetky demontovateľné technologické zariadenia a riadiace jednotky zazimovať do teplej miestnosti
  • Dať do bazéna aspoň 6 PVC fliaš naplnených do polovice pieskom, aby vo vode plávali

Viac informácií, rád a prípravkov nájdete v aktuálnej ponuke nášho eshopu na http://www.bazenovachemia-biopreparaty.eu/bazenova-chemia

ĎAKUJEME ÚČASTNÍKOM AJ ORGANIZÁTOROM ZA VYDARENÉ PREZENTAČNÉ DNI 2016 V KOŠICIACH A POPRADE

P1040373 - kópiaV dňoch 22.9. v Košiciach a 23.9. v Poprade zástupcovia firmy Ekoservis Slovensko sro prezentovali našu firmu a produkty  na seminári v rámci prezentačných dní: Vodovody, kanalizácie a čističky odpadových vôd na tému „Vyčistená odpadová voda, produkt pre ľudstvo“. V našej  prezentácii sme hovorili o výrobnom programe a službách a predstavili membránový dosadzovák – novú technológiu v čistení odpadových vôd. Produktom je vyčistená odpadová voda na ďalšie využitie  pre obyvateľstvo, v priemysle a poľnohospodárstve. Predstavili sme našu výskumnú a vývojovú činnosť a  skúsenosti  pri zavádzaní do  praxe. Prezentačných dní sa zúčastnilo viac ako 150 poslucháčov z radov projektantov, odborníkov z oblasti vodného hospodárstva a starostov obcí. Odozva na našu prednášku bola veľmi dobrá a my sa tešíme na ďalší ročník, aby sme mohli prezentovať ďalšie naše úspechy v oblasti technológie čistenia odpadových vôd. Prezentačné dni organizovala spoločnosť ASICE s.r.o. Prešov.

 

Ďakujeme všetkým účastníkom za pozornosť, aktívny prístup, všetky podnetné pripomienky a hodnotenia, pomáhajú nám našu prácu zlepšovať. Bude nám potešením sa s vami opäť stretnúť.