Nové technológie, nové možnosti čistenia odpadových vôd, článok uverejnený v časopise DOM a BYT

Celý článok nájdete na: Ekoservis Nové technológie, nové možnosti čistenia odpadových vôd, článok uverejnený v časopise DOM a BYT

Odpadové vody kanalizačnými potrubiami sú zvedené do ČOV, ktorá je umiestnená v suteréne budovy. Po ich vyčistení v ČOV s membránovou technológiou a následnou úpravou sa budú prečerpávať do vodojemu pre úžitkovú vodu, ktorý je umiestnený v hornej časti budovy. Z rozvodného potrubia pre úžitkovú vodu sa bude odoberať ako sanitárna voda na upratovanie, na splachovanie WC a zalievanie zelene.

VYČISTENÁ ODPADOVÁ VODA – PRODUKT PRE ĽUDSTVO

Opätovné využívanie vyčistených odpadových vôd bolo identifikované ako priorita na úrovni Európskej komisie. V roku 2013 podľa EÚ tento spôsob bol označený ako životaschopný alternatívny zdroj vody hlavne v oblastiach s obmedzenými zdrojmi pitnej vody. V roku 2015 bol zahájený vývoj na kvalitu vyčistenej odpadovej vody a jej využitie pre poľnohospodárske závlahy a obnovovanie podzemných vôd. Biologický systém čistenia odpadových vôd s „membránovým dosadzovákom“ nám prináša nové technické, technologické, prevádzkové a legislatívne možnosti v praxi. Membrána v procese čistenia sa stáva prostriedkom na zabezpečenie požiadaviek EÚ a potrieb pre ľudstvo na zemi. „Vyčistená odpadová voda – produkt pre ľudstvo“ dáva nový trend recyklácie a využitia vody pre mestské centrá, ľudské obydlia, priemysel a poľnohospodárstvo. Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slavkov sa od r. 2010 zaoberá membránovou technológiou čistenia odpadových vôd. V rámci programu Horizon 2020 pre výskum a inovácie 2014-2020 získala ocenenie od Európskej komisie „Pečať výnimočnosti“ svojho projektu: „Vyčistená odpadová voda produkt pre ľudstvo.“ Spoločnosť Ekoservis Slovensko na svojom pracovnom polygóne vyskúšala viac typov membrán pre ich vhodnosť použitia pre čistenie odpadových vôd. Dosiahnuté výsledky si dala patentovať a navrhla čistiarne s technológiou v jednom lodnom kontajneri pre 2500 obyvateľov. Túto revolučnú technológiu projektuje, realizuje, prevádzkuje a servisuje „na kľúč“.Môžete si vybrať z typového radu od 50 obyvateľov až po 2500 obyvateľov. Čistiarne sú lacnejšie po stránke investičnej výstavby ako aj prevádzkových nákladov. Na základe požiadania Vám vypracujeme ponuku na dodávku do 24 hodín.

Ing. Werner Frank

EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.

www.ekoservis.sk

Bulletin 012017

Bulletin č. 1, február 2017

Vážení návštevníci, čitatelia, priatelia. S radosťou vám oznamujeme, že spoločnosť EKOSERVIS SLOVENSKO vydáva v týchto dňoch prvé tohoročné číslo Bulletinu. Dozviete sa v ňom veľa zaujímavostí zo života a najmä plánov a cieľov našej spoločnosti. Však posúďte sami.

Veľká Mikulášska súťaž už pozná svojich víťazov!

Vo veľkej Mikulášskej súťaži sme dnes spoznali tohoročných víťazov!
Riaditeľ spoločnosti Ing. Werner Frank vyžreboval víťazov Mikulášskej súťaže.
                                                                                                                                                                                                                                                   Výhercovia:
1. cenu, Víkendový pobyt pre 2 osoby vo Vysokých Tatrách, získava: p. Dominik Abrahám

2. cenu, Vital Wasser – výživový doplnok s obsahom minerálov, získava: p. Dominika Radevská

3. cenu, Kozmetický krém Matuzalem, získava p. Veronika Hrončáková

Výhercom srdečne gratulujeme a s vami ostatnými sa čoskoro tešíme na ďalšiu súťaž.

Čítaj viac

Ekoservis Slovensko získal Certifikát udelený Európskou komisiou, inštitúciou manažujúcou Horizon 2020

Certifikát udelený Európskou komisiou, inštitúciou manažujúcou Horizon 2020

Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie 2014-2020. Návrh projektu 756287 EKO_EMMF_II

Ekoservis Membranový modularný filtračný systém, fáza II

Predložený v rámci Horizon 2020 SME nástroj, fáza 2 pod H2020-SMEInst-2016-2017 13. októbra 2016 v oblasti posilnenie potenciálu malých podnikov v oblasti boja proti zmene klímy, životného prostredia, efektívnosti zdrojov a surovín predložený EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.,  Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov, Slovensko, nasledujúce hodnotenie je od medzinárodnej skupiny nezávislých odborníkov. Projekt bol úspešný vo vysoko konkurenčnom procese hodnotenia, ako vysoko kvalitný projektový návrh. Tento návrh je doporučený na financovanie z iných zdrojov nakoľko Horizont 2020 dostupné zdroje pre túto konkrétnu výzvu už prerozdelil na základe výberového rebríčku. To znamená, že prešiel všetkými prísnymi kritériami Horizont 2020 posudzovania pre 3 kritéria obstarávania (vysoká úroveň, dopad, kvalita a efektivita realizácie) potrebných pre získanie finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ Horizont 2020.

Corina Cretu, komisárka pre regionálnu politiku

Carlos Moedas, komisár pre výskum, vedu a inovácie

V Bruseli, 25.11.2016

Viac na: http://www.ekoservis.sk/ekoservis-slovensko-ziskal-certifikat-udeleny-europskou-komisiou-instituciou-manazujucou-horizon-2020/

Veľká Mikulášska súťaž je ukončená, dnes zverejníme víťaza.

Veľká Mikulášska súťaž o víkendové ubytovanie vo Vysokých Tatrách pre dve osoby!

Ekoservis Slovensko s.r.o. vyhlasuje súťaž v súvislosti s uvedením nového produktu membránový doskový dosadzovák na trh. Súťaž je určená pre všetkých, ktorým záleží na čistom a zdravom životnom prostredí vďaka novým technológiám čistenia odpadových vôd. Do žrebovania zaradíme každého z Vás, kto si pozorne pozrie naše nové video a zodpovie na dve otázky:mikulasska-sutaz-banner4

  1. Aký maskot sprevádza video?
  2. Uveďte slogan nového produktu?

Žrebovanie sa uskutoční dňa 6.12.2016, t. j. v utorok na Mikuláša o 10.00h v sídle spoločnosti Ekoservis Slovensko vo Veľkom Slavkove, Stredná 126. Výhercov Mikulášskej súťaže uverejníme v deň žrebovania na našom facebookovom profile: Ekoservis – oficiálna stránka

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme veľa úspechov v našej súťaži, tím EKOSERVIS Slovensko

NOVINKA – MEMBRÁNOVÝ SYSTÉM FILTRÁCIE

Vďaka vlastnému unikátnemu riešeniu MEMBRÁNOVÉHO SYSTÉMU filtrácie sme krok pred konkurenciou na trhu technologických systémov čistenia odpadových vôd. Membránový systém filtrácie od Ekoservis Slovensko a jeho výhody si môžete pozrieť v nasledovnej videoprezentácii https://youtu.be/flKj56dbOSo.